Jak nadać polecony?

Niniejszy artykuł pod tytułem Czy warto wybrać trawę samozagęszczającą się Barenbrug? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Czy warto wybrać trawę samozagęszczającą się Barenbrug? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Od maja 2021 roku weszły nowe zasady nadawania listów poleconych. Najważniejszą z nich jest odejście od znaczków pocztowych. Jak więc nadać polecony? Na to pytanie odpowiemy w tym poradniku.

Jak nadać polecony?

Jeśli chcesz wysłać list polecany należy zastosować się do poniższych kroków:

  1. Przygotuj list, który będziesz wysyłać.
  2. Wypełnij potwierdzenie nadania, które znajdziesz w placówce pocztowej.
  3. Przekaż list oraz potwierdzenie nadania pracownikowi na poczcie.
  4. Opłać należność za wysyłkę listu poleconego.

Wcześniej, aby wysłać list polecony należało zakupić i nakleić znaczki pocztowe. Od 1 maja 2021 roku pracownik poczty na liście umieszcza naklejkę „R” i wykonuje wszystkie inne formalności. Co w przypadku, gdy nasz list zamiast dojść do odbiorcy został przekierowany do placówki WER? Odpowiedź znajdziesz tutaj na Porady.org.

Jak prawidłowo wypełnić polecenie nadania?

Przy wysyłaniu listy poleconego należy wypełnić formularz potwierdzający nadanie. Taki druk zawsze znajduje się w placówce pocztowej. Po nadaniu listu poleconego pracownik przekaże nam potwierdzenie nadania wraz z numerem przesyłki, który umożliwia śledzenie paczki na stronie internetowej Poczty Polskiej. Oprócz śledzenia potwierdzenie nadania przyda się ono w przypadku zaginięcia naszej paczki i niedotarciu do odbiorcy. Można wówczas złożyć reklamacje, a potwierdzenie nadania będzie dokumentem, który to umożliwi.

Druk potwierdzający należy wypełnić:

  1. danymi nadawcy czyli naszymi – imię, nazwisko, adres zamieszania, miejscowość oraz kod pocztowy,
  2. danymi adresata czyli odbiorcy – imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejscbsc i kod pocztowy.

Jeśli chcemy zostać poinformowaniu o doręczeniu listu lub jego zwrocie należy podać numer telefonu bądź adres e-mail. Pozostałe miejsca wypełnia pracownik poczty.

Sprawdź także co zrobić, gdy Twoja przesyłka ma status WER Warszawa.

List polecony priorytetowy vs list polecony ekonomiczny

W przypadku tych obu wariantów wypełnia się druk nadania tak samo, aby otrzymać specjalny numer do śledzenia naszego listu lub zareklamować przesyłkę, gdy nie dotrze ona do adresata. Jaka jest różnica między listem poleconym priorytetowym, a listem poleconym ekonomicznym? Różnica poleca na etapie czasu doręczenia listu. Pierwsza opcja zostanie doręczona szybciej, a termin realizacji przewidywany jest na kolejny dzień roboczy po dokonaniu nadania listu godziny 15:00. Natomiast list polecony ekonomiczny dojdzie do naszego odbiorcy później, czyli w 3 dni robocze od nadania przesyłki.